Có 1 kết quả:

tān bǐ

1/1

tān bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be avaricious and mean