Có 1 kết quả:

tān chán

1/1

tān chán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gluttonous
(2) greedy
(3) insatiable
(4) avid