Có 1 kết quả:

pín bù zú chǐ ㄆㄧㄣˊ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ ㄔˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

it is no disgrace to be poor (idiom)