Có 1 kết quả:

pín zuǐ bó shé

1/1

Từ điển Trung-Anh

garrulous and sharp-tongued