Có 1 kết quả:

pín xiàng

1/1

pín xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mean
(2) stingy