Có 1 kết quả:

biǎn chēng

1/1

biǎn chēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) derogatory term
(2) to refer to disparagingly (as)