Có 1 kết quả:

gòu huò

1/1

gòu huò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

purchase of goods