Có 1 kết quả:

zhù rè ㄓㄨˋ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to conserve heat