Có 1 kết quả:

zhù rè

1/1

zhù rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to conserve heat