Có 1 kết quả:

tiē hé ㄊㄧㄝ ㄏㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to adjust closely
(2) to fit