Có 1 kết quả:

tiē bā

1/1

tiē bā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) electronic message board
(2) web forum