Có 1 kết quả:

tiē xiàn

1/1

tiē xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) discount
(2) rebate