Có 1 kết quả:

tiē xiàn lǜ

1/1

tiē xiàn lǜ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

discount rate