Có 1 kết quả:

tiē shēng

1/1

tiē shēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

male supporting actor in a Chinese opera