Có 1 kết quả:

tiē huā

1/1

tiē huā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) appliqué
(2) decalcomania