Có 1 kết quả:

tiē jìn

1/1

tiē jìn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to press close to
(2) to snuggle close
(3) intimate