Có 1 kết quả:

tiē xī bó

1/1

tiē xī bó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to decorate with tin foil