Có 1 kết quả:

tiē tí ㄊㄧㄝ ㄊㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) relevant
(2) pertinent