Có 1 kết quả:

Guì nán xiàn

1/1

Guì nán xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Guinan county in Hainan Tibetan autonomous prefecture 海南藏族自治州[Hai3 nan2 Zang4 zu2 Zi4 zhi4 zhou1], Qinghai