Có 1 kết quả:

guì fù quǎn

1/1

guì fù quǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

poodle