Có 1 kết quả:

guì bīn quǎn

1/1

guì bīn quǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

poodle