Có 1 kết quả:

guì gēng

1/1

guì gēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

your age (honorific)