Có 1 kết quả:

guì zú huà

1/1

guì zú huà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

aristocratic