Có 1 kết quả:

guì zú shè huì ㄍㄨㄟˋ ㄗㄨˊ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

aristocracy