Có 1 kết quả:

Hè lán Shān mài ㄏㄜˋ ㄌㄢˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Helan Mountains, lying across part of the border between Ningxia and Inner Mongolia