Có 1 kết quả:

hè ěr méng ㄏㄜˋ ㄦˇ ㄇㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

hormone (loanword)