Có 1 kết quả:

hè nián

1/1

hè nián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 賀歲|贺岁[he4 sui4]