Có 1 kết quả:

hè nián piàn

1/1

hè nián piàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) New Year's card
(2) CL:張|张[zhang1]