Có 1 kết quả:

hè cí

1/1

hè cí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

message of congratulation