Có 1 kết quả:

zéi tū

1/1

zéi tū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(derog.) Buddhist monk