Có 1 kết quả:

Jiǎ dì chóng bìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Giardiasis, a form of gastro-enteritis caused by infection of gut by Giardia lamblia protozoan parasite