Có 1 kết quả:

zāng guān wū lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

grasping officials, corrupt mandarins (idiom); abuse and corruption