Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Tổng nét: 10
Bộ: bèi 貝 (+6 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 丶一ノフノ丶丨フノ丶
Thương Hiệt: IOBO (戈人月人)
Unicode: U+8D44
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt:
Âm Nôm:
Âm Quảng Đông: zi1

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 1

1/1

giản thể

Từ điển phổ thông

1. của cải, vốn
2. giúp đỡ, cung cấp
3. tư chất, tư cách

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 資.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 資

Từ điển Trung-Anh

(1) resources
(2) capital
(3) to provide
(4) to supply
(5) to support
(6) money
(7) expense

Từ ghép 171

bā jí gōng zī zhì 八级工资制Běi jīng Wù zī Xué yuàn 北京物资学院bù biàn zī běn 不变资本bù kě zài shēng zī yuán 不可再生资源cān kǎo zī liào 参考资料chì zī 斥资chóu zī 筹资chū zī 出资chuān zī 川资chuàng yè tóu zī 创业投资dà tóu zī jiā 大投资家dì rè zī yuán 地热资源dú zī 毒资dú zī 独资dǔ zī 赌资duǎn qī róng zī 短期融资fā gōng zī rì 发工资日fēng xiǎn tóu zī 风险投资gōng zī 工资gǔ jí zī 股集资gǔ piào tóu zī 股票投资gù dìng zī chǎn 固定资产guāng xiān fēn sàn shì zī liào jiè miàn 光纤分散式资料介面hào zī 耗资hé zī 合资Héng shēng Zhōng zī qǐ yè zhǐ shù 恒生中资企业指数hòu shè zī liào 后设资料huó qī zī jīn 活期资金jí zī 集资jí zī é 集资额jì jiàn gōng zī 计件工资jì shí gōng zī 计时工资jià zī 嫁资jiè zī yì zhù 借资挹注jiè zī yì zhù 藉资挹注jiǔ zī 酒资jiù zāi wù zī 救灾物资jù hé zī xùn dìng yuè 聚合资讯订阅jù zī 巨资juān zī 捐资kuàng chǎn zī yuán 矿产资源láo zī 劳资láo zī guān xì 劳资关系lǎo zī gé 老资格liú dòng zī chǎn 流动资产liú dòng zī jīn 流动资金Měi guó zī xùn jiāo huàn biāo zhǔn mǎ 美国资讯交换标准码mín zī 民资nián zī 年资nóng zī 农资piáo zī 嫖资qíng zī 情资quán qiú zī xùn wǎng 全球资讯网quán shì zī liào 诠释资料quán zī fù shǔ gōng sī 全资附属公司qún dài zī běn zhǔ yì 裙带资本主义rén lì zī yuán 人力资源rén zī 人资rèn jiǎo zī běn 认缴资本róng zī 融资rùn zī 润资sān zī qǐ yè 三资企业shēng chǎn zī liào 生产资料shēng huó zī liào 生活资料shī zī 师资shí jiǎo zī běn 实缴资本shí shōu zī běn 实收资本shí shou zī běn 实受资本Tái zī 台资tán zī 谈资tiān zī 天资tiáo zī 调资tǒng yī zī yuán 统一资源tǒng yī zī yuán dìng wèi 统一资源定位tǒng yī zī yuán dìng wèi fú 统一资源定位符tóu zī 投资tóu zī bào chóu lǜ 投资报酬率tóu zī fēng xiǎn 投资风险tóu zī huí bào lǜ 投资回报率tóu zī jiā 投资家tóu zī rén 投资人tóu zī yí mín 投资移民tóu zī zhě 投资者tǔ dì zī yuán 土地资源wài guó tóu zī zhě 外国投资者wài guó zī běn 外国资本wài lái tóu zī 外来投资wài shāng dú zī qǐ yè 外商独资企业wài shāng zhí jiē tóu zī 外商直接投资wài zī 外资wài zī qǐ yè 外资企业wù zī 物资wù zī gōng yìng 物资供应xiāo fèi zī liào 消费资料xiǎo é róng zī 小额融资xiǎo zī 小资xiǎo zī chǎn jiē jí 小资产阶级xīn zī 薪资yàn zī 验资yī zhì zī yuán dìng zhǐ qì 一致资源定址器yǐ zī 以资yǐ zī zhèng míng 以资证明yíng yùn zī jīn 营运资金yóu zī 游资yóu zī 邮资yǒu zī gé 有资格yuán zī liào 元资料yuē dìng zī xùn sù lǜ 约定资讯速率zài róng zī 再融资zēng zī 增资zhāo shāng yǐn zī 招商引资Zhōng guó Guó jì Xìn tuō Tóu zī gōng sī 中国国际信托投资公司zhōng jì zī liào 中继资料zhōng jiè zī liào 中介资料zhōng zī 中资zhù zī 注资Zhuó zī 卓资Zhuó zī xiàn 卓资县zī ān 资安zī běn 资本zī běn chǔ bèi 资本储备zī běn jì tí 资本计提zī běn jiā 资本家zī běn shì chǎng 资本市场zī běn wài táo 资本外逃zī běn zhǔ yì 资本主义zī cái 资财zī chǎn 资产zī chǎn bō lí 资产剥离zī chǎn dān bǎo zhèng quàn 资产担保证券zī chǎn fù zhài biǎo 资产负债表zī chǎn jià zhí 资产价值zī chǎn jiē jí 资产阶级zī chǎn jiē jí gé mìng 资产阶级革命zī chǎn jiē jí yòu pài 资产阶级右派zī chǎn zǔ hé 资产组合zī fāng 资方zī fèi 资费zī fèng 资俸zī fǔ 资斧zī gé 资格zī gé sài 资格赛zī gōng 资工zī jīn 资金zī jīn gàng gǎn 资金杠杆zī lì 资历zī liào 资料zī liào cāng chǔ 资料仓储zī liào chuán shū 资料传输zī liào chuán sòng fú wù 资料传送服务zī liào jiā 资料夹zī liào jiè miàn 资料介面zī liào kù 资料库zī liào liàn jié céng 资料链结层zī liào liàng 资料量zī qiǎn 资浅zī qiǎn 资遣zī shēn 资深zī wàng 资望zī xùn 资讯zī xùn gōng chéng 资讯工程zī xùn kē jì 资讯科技zī yòng 资用zī yōu bān 资优班zī yōu shēng 资优生zī yuán 资源zī zhì 资质zī zhù 资助zì rán zī yuán 自然资源zǒu zī pài 走资派zuì gāo gōng zī xiàn é 最高工资限额