Có 1 kết quả:

zī chǎn bō lí

1/1

Từ điển Trung-Anh

asset stripping