Có 1 kết quả:

zī chǎn fù zhài biǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

balance sheet