Có 1 kết quả:

zī chǎn jiē jí gé mìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

bourgeois revolution (in Marx-Leninist theory, a prelude to the proletarian revolution)