Có 1 kết quả:

zī lì

1/1

zī lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) qualifications
(2) experience
(3) seniority