Có 1 kết quả:

zī liào chuán shū ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

data transmission