Có 1 kết quả:

zī běn jiā ㄗ ㄅㄣˇ ㄐㄧㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

capitalist