Có 1 kết quả:

zī běn jiā

1/1

zī běn jiā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

capitalist