Có 1 kết quả:

zī shēn

1/1

zī shēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) veteran (journalist etc)
(2) senior
(3) highly experienced