Có 1 kết quả:

Zī yuán xiàn

1/1

Zī yuán xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ziyuan county in Guilin 桂林[Gui4 lin2], Guangxi