Có 1 kết quả:

dǔ dòu

1/1

dǔ dòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to fight