Có 1 kết quả:

Lài sī

1/1

Lài sī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Rice (name)
(2) Condoleezza Rice (1954-) US Secretary of State 2005-2009