Có 1 kết quả:

lài xiào zú

1/1

lài xiào zú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) campus dwellers (slang)
(2) graduates who cannot break away from campus life