Có 1 kết quả:

lài pí

1/1

lài pí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shameless
(2) (slang) rascal