Có 1 kết quả:

zhuàn huí lai ㄓㄨㄢˋ ㄏㄨㄟˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to earn back (money one invested, wasted etc)