Có 1 kết quả:

zhuàn huí lai

1/1

zhuàn huí lai

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to earn back (money one invested, wasted etc)