Có 1 kết quả:

zhuàn tou

1/1

zhuàn tou

giản thể

Từ điển Trung-Anh

profit (colloquial)