Có 1 kết quả:

Sài xià zú ㄙㄞˋ ㄒㄧㄚˋ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Saisiyat or Saisiat, one of the indigenous peoples of Taiwan