Có 1 kết quả:

Sài pǔ lè sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Cyprus (Tw)