Có 1 kết quả:

sài chē chǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) motor racetrack
(2) cycle racetrack