Có 1 kết quả:

sài mǎ

1/1

sài mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) horse race
(2) horse racing